Szkoły dla dorosłych

Prowadzimy nabór na rok szkolny 2018/2019 do Policealnego Studium Zawodowego w Lublinie             Filia w Puławach

na kierunki:

 

NIE WYMAGANA MATURA! 

Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Nauka w szkole trwa 2 lata.

Zajęcia w systemie zaocznym odbywają się co 2 - tygodnie w soboty i niedziele.

Wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS i Innych instytucji.

Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują:

 1. świadectwo ukończenia szkoły policealnej ,
 2. dyplom technika danego kierunku + suplement Europass w jezyku polskim i angielskim,
 3. certyfikaty zawodowe ukończonych szkoleń.

 Szczegółowych informacji na temat zasad rekrutacji, wymaganych dokumentów oraz wysokości czesnego udziela sekretariat szkoły - ul. 3 Maja 8 w Puławach,

tel. nr 81 887 83 61, e-mail: zdz_pulawy@wp.pl

 

 

 

Ogłaszamy nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na rok szkolny 2018/19

 

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej.

Zajęcia  prowadzone są w pracowniach własnych szkoły przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w tym pracowników naukowych wyższych uczelni.

Szkoła kształci w cyklu 3 letnim w formie zaocznej. Jest ona przeznaczona dla absolwentów gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej.

Absolwent szkoły uzyskuje:

Wymagane dokumenty:

 1. podanie lub formularz wyboru szkoły w formie elektronicznej,
 2. 3 zdjęcia,
 3. zaświadczenie lekarskie,
 4. świadectwo ukończenia gimnazjum,
 5. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu wydane przez OKE.
   
  Szczegółowych informacji na temat zasad rekrutacji, wymaganych dokumentów udziela sekretariat szkoły - ul. 3 Maja 8 w Puławach,
  tel.  81 887 83 61, e-mail: zdz_pulawy@wp.pl

ZAPRASZAMY!