Dyrekcja
 
 
 
Dyrektor Szkoły: mgr Marta Jańczak
 
Wicedyrektor: mgr Aneta Kędra