Dyrekcja
 
 
 
Dyrektor Szkoły: mgr inż. Lechosław Bielak
 
Wicedyrektor: mgr Aneta Kędra