Kadra Pedagogiczna ZDZ

Język polski/Wiedza o kulturze:

Matematyka:

Język angielski

Język niemiecki:

Historia/Wiedza o społeczeństwie:

Fizyka:

Geografia:

Biologia:

Chemia

Wychowanie fizyczne:

Przysposobienie obronne/Edukacja dla bezpieczenstwa/Etyka

Religia;

Przedmioty zawodowe fryzjerskie

Przedmioty zawodowe informatyczne