Technikum ZDZ - dzienne

OGŁASZAMY NABÓR  DO TECHNIKUM CZTEROLETNIEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019 !!!

 

NA  KIERUNKI:

 

 NIE POBIERAMY CZESNEGO - NAUKA ZA DARMO!!!    

Tylko w naszej szkole :   

 

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone są w pracowniach własnych szkoły przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną w tym pracowników naukowych wyższych uczelni.

Absolwent szkoły uzyskuje:

Wymagane dokumenty:

  1. podanie lub formularz wyboru szkoły w formie elektronicznej,
  2. 3 zdjęcia,
  3. zaświadczenie lekarskie,
  4. świadectwo ukończenia gimnazjum,
  5. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu wydane przez OKE.

    Szczegółowych informacji na temat zasad rekrutacji, wymaganych dokumentów udziela sekretariat szkoły - ul. 3 Maja 8 w Puławach,
    tel.  81 887 83 61, e-mail: zdz_pulawy@wp.pl