Zadadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży

 

Ogłaszamy nabór do Branżowej Szkoły I Stopnia na rok szkolny 2018/19

 NA KIERUNKI:

 NAUKA W NASZEJ SZKOLE JEST  BEZPŁATNA

 Tylko w naszej szkole:

Szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej, kształcąca w cyklu 3 letnim. Zajęcia  prowadzone są w pracowniach własnych szkoły lub u pracodawcy.

Absolwent szkoły uzyskuje:

Wymagane dokumenty:

 1. podanie lub formularz wyboru szkoły w formie elektronicznej,
 2. 3 zdjęcia,
 3. zaświadczenie lekarskie,
 4. świadectwo ukończenia gimnazjum,
 5. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu wydane przez OKE.
   
  Szczegółowych informacji na temat zasad rekrutacji, wymaganych dokumentów udziela sekretariat szkoły - ul. 3 Maja 8 w Puławach,
  tel.  81 887 83 61, e-mail: zdz_pulawy@wp.pl